Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Додаток 1
до Порядку посвідчення договорів
відчуження земельних ділянок та права на
земельну частку (пай), посвідченого
сертифікатом (в редакції Наказу Мінюсту
№31/5; 59 від 01.06.98)

(місце і дата укладання угоди прописом)

Ми, шо нижче підписалися, іменований в подальшому Продавець, іменований в подальшому Покупець, на підставі склали даний договір про таке:

_____________________________________________________________________
                    (рішення відповідної ради, його номер і дата, інші підстави)

1. Предмет договору

1.1. Продавець продав, а Покупець купив земельну ділянку площею____ га (кв. м).

1.2. Місце розташування земельної ділянки

____________________________________________________________________                                           (сільрада, господарство, населений пункт тощо)

1.3. Цільове призначення земельної ділянки ________________________________

2. Ціна договору і умови оплати

2.1. Продаж земельної ділянки провадиться за_______________________________                                                                                                    (сума, грн.)

2.2. Покупцем на рахунок Продавця в

_____________________________________________________________________
                                                        (реквізити банку)

перераховано_________________________________________________________
                                                                (сума в гривнях)

_____________________________________________________________________
                                     (назва платіжного документа та дата оплати)

3. Обов'язки сторін

3.1. Продавець продав, а Покупець купив за даним договором земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про яких в момент складання договору Продавець чи Покупець не міг не знати.

4. Розгляд спорів

4.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів — у судовому порядку.

5. Інші умови

5.1. Невід'ємною частиною договору є: — план земельної ділянки з визначенням розмірів у випадку її продажу місцевою радою; — державний акт на право приватної власності на землю у випадку продажу земельної ділянки громадянином; — довідка про визначення грошової оцінки земельної ділянки, видана органами Держкомзему України; — рішення відповідної місцевої ради про продаж земельної ділянки у випадках, коли вона виступає продавцем.

5.2. Цей договір і документ про сплату вартості землі є підставою для видачі власнику (новому власнику) державного акта на право приватної власності на землю.

5.3. Даний договір складений в примірниках, один з яких зберігається у справах________________________________________________________________
             (адреса та назва державної нотаріальної контори або адреса розташування                                                                приватного нотаріуса)

Підписи сторін:

Продавець: ________________                     Покупець: ____________ Форум Карта сайту Пошук по сайту