Заява на укладання договору колективного страхування життя

 1. Страховик: Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАС».
 2. Страхувальник:
  Найменування організації
  Керівник:____________________________________________(П.І.Б.)
 3.  посада (тел. )
  Головний бухгалтер:__________________________________(П.І.Б.) (тел. )
  Контактна особа:_____________________________________(П.І.Б.) (тел. )
  Адреса________________________________________________________
  р/р ______________________ МФО________________ ЄДРПОУ_________
 4. Вигодонабувач:
  на випадок смерті Застрахованої особи: Страхувальник/Інша особа)
  на випадок дожиття Застрахованої особи: Страхувальник/Застрахована особа/Інша особа
 5. Сфера діяльності організації____________________________________________
 6. Кількість працівників організації: загальна кількість________ (чол.) запропоновано на страхування____________ (чол.)
 7. Принцип відбору працівників на страхування________________________
 8. Кількість працівників, що відповідають принципу відбору на страхування: всього__________(чол.)
 9. Принцип призначення страхової суми_______________________________
 10. Програма страхування: «XXX» і додаткове страхування працездатності G
 11. Періодичність сплати страхових внесків:
  щорічно __ раз у півроку __ щоквартально __ щомісяця __
 12. Строк дії договору страхування років_______.
 13. Валюта страхування_______________
  До цієї Заяви додається Список застрахованих осіб у паперовому та електронному вигляді, обсягом аркушів____. Просимо Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "ТАС" укласти договір колективного страхування життя працівники Страхувальника згідно з Правилами страхування життя за програмою "ТАС-ЛАЙФ" від 17.12.2008 року, на умовах, викладених у цій Заяві та відповідно до Списку застрахованих осіб, що додається.

  Ми підтверджуємо, що інформація, надана в цій Заяві та Додатку до неї є правдивою, достовірною та вичерпною.

  Ми погоджуємося надати на вимогу Страховика додаткову інформацію, необхідну для визначення ступеня ризику, пов'язаного з кожною Застрахованою особою, а також розуміємо, що ця Заява та всі Додатки до неї, а також надана інформація матимуть вирішальне значення при укладанні Договору страхування, і будуть його невід'ємною частиною.Від імені Страхувальника:

  М.П._________ (підпис)__________ (П.І.Б., посада)

  Страховий агент Місце і дата складання

  КОНТАКТНИЙ ТЕЛ._____________ (підпис агента)__________________Форум Карта сайту Пошук по сайту